Temat: Uprawnienia kuratora do kontaktów z zatrzymanym dozorowanym
  A Ustawa o kuratorach sądowych (z 27 lipca 2001) ? Art. 9. Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do: 1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, 3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93066Temat: Art. 266 par. 2 KK
Art. 266 par. 2 KK   odnosi się także do kuratorów zawodowych. Istnieje także ustawa o kuratorach sądowych, a w niej art. 6 par. 1 [cytat:225jabdv]Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków kurator zawodowy składa przed prezesem sądu okręgowego, w obecności kuratora okręgowego, następujące ślubowanie: "Ślubuję uroczyście powierzone mi obowiązki kuratora sądowego wykonywać zgodnie z prawem, sumiennie i rzetelnie, w postępowaniu kierować się zasadami etyki zawodowej, mając na względzie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=24800


Temat: Dodatkowa praca.
Cytat: tylko że czynności kuratora społecznego nie są zajęciem zarobkowym... tak trochę pani która podpisała to nie za bardzo wie co podpisuje.... nie do końca masz rację .... ustawa o kuratorach Rozdział 7Kuratorzy społeczni Art. 84. 1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto: 1) odpowiada warunkom określonym w Art. 5 ust. 1 pkt 1-3, 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, 3) złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.2. Kuratora społecznego...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=6034


Temat: Ryczałt kuratorki
Witam, mam pytanie: jestem kuratorem dla dorosłych od 12 lat, mam 15 dozorów,sprawozdanie ( karty) składam co kwartał. Pracuje nie tylko z dozorowanym ale także z ich rodzinami, Do tej pory wypłata ryczałtu była co miesiąc ale teraz na widzimiesi Prezesa ma być płatne co kwartał. Wydatki ponoszę co miesiąc( komórka, przejazdy,pisma- korespondencja,wizyty u dzielnicowego, w MOPS...itd). Ustawa o kuratorach mówi wyrażnie: ryczałty płatne do 20 każdego miesiąca!( nie było rozporzadzenia czy nowelizacji zmieniającej). czy Prezes łamie ustawę o kuratorach? jezeli tak co z tym zrobić? Praca cieżka bo podchodze do niej sumiennie ale chyba będę musiała zrezygnować bo nie stac mnie na angazowanie własnych srodków...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11832


Temat: Uprawnienia kuratora do kontaktów z zatrzymanym dozorowanym
...Markiz32 twoje zdanie jest tu mało istotne...-poczytaj KPK - o tym kto i kiedy może mieć dostęp do akt postępowania przygotowawczego... Wiem że moje zdanie jest mało istotne.:mad: Poczytałem kpk. Art 156 - można uzyskać dostęp do akt za zgodą prezesa sądu lub prokuratora. Dzięki za rozjaśnienie :brawo: Zastanawia mnie tylko § 5 "jeżeli ustawa nie stanowi inaczej" - a ustawa o kuratorach stanowi inaczej (akta się udostępnia kuratorowi). A z czego wynika zakaz kontaktów z zatrzymanym podopiecznym?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93066


Temat: Czego chce ode mnie kurator?
Podstawa prawna: - rozdzial XI Kodeksu karnego wykonawczego - ustawa o kuratorach sadowych z 27 lipca 2001r.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=12447


Temat: KURATOR ZAWODOWY, KURATOR SPOŁECZNY
atmosphere ModGroup Płeć: Dołączył(a): 22.12.2005 Posty: 3024 Skąd: CK Informacja: Los pożycza nie daje. Status: Offline Wysłany: 09.12.2006, 23:17 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Tu ustawa o kuratorach i ogólnie strona o nich: http://www.kurator.org.pl/index.php?option=com_rem ository&Itemid=48&func=select&id=2&lang=ISO-8859-2 znalazłam to!!!!!!!! powieliłam temat hihi i zadnego ostrzezenia :what:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=3995


Temat: Prosze o pomoc w bibliografii
...s. 99, - J. Śpiewak, Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym kodeksie karnym wykonawczym, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1998, nr 18, s. 5, - J. Śpiewak, Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym - przewodnik dla sprawujących dozory, Warszawa 2000, - J. Szumski, Problemy kurateli sądowej dla dorosłych, "Studia Iuridica Lublinensia", tom I, Lublin 2003, s. 25, - T. Szymanowski, Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2002, nr 34-35, s. 3.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  ustawa o kuratorach
i'm still in love ....